01.) Spaghetti Carbonara

Benutzeranmeldung

Spaghetti
á la Carbonara
 
   2,70 €

mit  Mensa-Card
   2,50 €

klein
   1,60 €

klein mit  Mensa-Card
   1,50 €

Spaghetti mit
Sahnesoße
 
   2,50 €

mit  Mensa-Card
   2,30 €

klein
   1,40 €

klein mit  Mensa-Card
   1,30 €